วัตถดิบซูชิ – หมวดอุปกรณ์

ข้าวสารญี่ปุ่น “เพชร”

ถุงใส แพ็คละ 5 กก. 

ราคา 200 บาท         

4. ข้าวสารญี่ปุ่น “พนมรุ้ง”ถุงละ 5 กก. ราคา 220 บาท

ข้าวสารญี่ปุ่น “พนมรุ้ง”

ถุงละ 5 กก. 

ราคา 220 บาท

ข้าวสาร “คิคุยะ”

ถุงละ 5 กก. 

ราคา 200 บาท