วัตถดิบซูชิ – หมวดอุปกรณ์

โชยุขวด  1 ลิตร

“ทาคูมิ”

ราคา 90 บาท

โชยุขวด 200 กรัม

“ทาคูมิ”

ราคา 30 บาท

ซีอิ๊วพิเศษ

ขนาด 1.5 ลิตร

ราคา 95 บาท

ซอส โอโคโนมิ “อาซาฮี”

(ซอสทาโกะยากิ)

บรรจุ 1 ลิตร ราคา 155 บาท

โชยุซอง “ทาคูมิ”

แพ็คละ 100 ซอง 

ราคา 60 บาท

โชยุซองซูโก๊ย (ซองดำ)

แพ็คละ 100 ซอง

ราคา 60 บาท

โชยุซองใส “โอซาก้า”

แพ็คละ 100 ซอง

ราคา 45 บาท

โชยุแกลลอน

บรรจุ 5  ลิตร

ราคา 150 บาท     

ซอสโอโคโนมิ “อาซาฮี”

แกลลอนละ 5 ลิตร

ราคา 495 บาท

มิริน 

บรรจุ  1 ลิตร

ราคา 180 บาท

น้ำส้มปรุง

บรรจุ  1 ลิตร

ราคา 100 บาท

น้ำส้มปรุงข้าวซูชิ

บรรจุ 5 ลิตร

ราคา 310 บาท

มายองเนส Exwhite

แพ็คละ 1 กก. 

ราคา 85 บาท

มายองเนส ตราคิวพี

แพ็คละ 1,000 กรัม

ราคา 110 บาท