วัตถดิบซูชิ – หมวดอุปกรณ์

วาซาบิผง “ซัน” 

บรรจุ 300 กรัม

ราคา 110 บาท

วาซาบิผง “ซัน”

บรรจุ 1,000 กรัม

ราคา 290 บาท

วาซาบิผงยี่ห้อ House

1 กก./ แพ็ค

ราคา 280 บาท

วาซาบิสดจิ๋ว(New)

แพ็คละ 200 ซอง

ราคา 235 บาท

วาซาบิสดจิ๋ว

แพ็คละ 100 ซอง

ราคา 160 บาท

วาซาบิสดฟอยส์

แพ็คะ 500 กรัม

ราคา 250 บาท

วาซาบิสดซองจิ๋ว ฮฮต ฮอต 2.5 กรัม

100 ซอง / แพ็ค

ราคา 110 บาท