วัตถดิบซูชิ – หมวดอุปกรณ์

สาหร่ายห่อข้าว เกรด A (เบอร์1)

แพ็คละ 100 แผ่น

ราคา 300 บาท

สาหร่ายห่อข้าว เกรด B (เบอร์3)

แพ็คละ 100 แผ่น

ราคา 280 บาท