วัตถดิบซูชิ – หมวดอุปกรณ์

สลัดหอยเป๋าฮื้อ

แพ็คละ 500 กรัม

ราคา 260 บาท

หอยเชลปรุงรสกิมจิ เกรด A

แพคละ 500 กรัม

ราคา 195 บาท

หอยเชลปรุงรสกิมจิ เกรด B 

แพคละ 500 กรัม

ราคา 120 บาท

หอยเชลปรุงรสงา  เกรด A

แพคละ 500 กรัม

ราคา 195 บาท

หอยลายปรุงรสกิมจิ

แพคละ 500 กรัม

ราคา 150 บาท