วัตถดิบซูชิ – หมวดอุปกรณ์

แมงกระพรุนปรุงรสกิมจิ

แพ็คละ 500 กรัม

ราคา 150 บาท

แมงกระพรุนปรุงรสงา

แพ็คละ 500 กรัม

ราคา 150 บาท