วัตถดิบซูชิ – หมวดอุปกรณ์

ไข่หวาน

แพ็คละ 1 แท่ง

ราคา 50 บาท

ชีสแผ่น

แพ็คละ 10 ชิ้น

ราคา 90 บาท

ไข่หวานซามูไร 

2 ชิ้น / แพ็ค

ราคา 75 บาท

ไข่หวานไส้ปูอัด

1 ชิ้น / แพ็ค

ราคา 55 บาท